Du er her:

Hvorfor etterisolere tak

Isolering av hus er viktig for trivsel og økonomi. Å isolere tak kan sammenlignes med å ha på lue. Den holder resten av kroppen varm ved å hindre varmetap når varm luft stiger opp.

1. Hvorfor isolerer man?

Energiforbruk er i fokus. Myndighetene krever at vi skal bruke mindre energi for å varme opp byggene. De siste 20 årene har kravet til isolering økt betraktelig og det betyr igjen at isolasjonen i vegger, golv og tak blir tykkere og tykkere. Det er sjelden bygg blir bygget bedre enn forskriftskravene, men det kan lønne seg å regne på hva som kan spares ved bedre isolasjon.

2. Hva er de økonomiske forskjellene på å isolere under selve byggingen og i etterkant?

Det lønner seg å tenke energieffektivitet i planleggingen av et bygg. Det er billigere å isolere godt under selve byggingen enn å gjøre det senere. I praksis så vil tilleggsisolering være lønnsomt når taket skal tekkes om etter ca 25-30 år.

3. Vil etterisolering kreve at areal stenges eller kan dette kombineres med daglig drift?

Isolering er en del av taktekkingsjobben og vil i liten grad forstyrre daglig aktivitet ettersom den foregår på taket. Unntak er slikt som sykehus, hvor for eksempel boring i betong kan være plagsomt. Det har derfor blitt utviklet alternative løsninger som vakuum tak.

  • Besøksadresse:
  • Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
  • Postadresse:
    c/o BNL, PB 7187 Majorstuen, 0307 Oslo