Du er her:

Materialer for flate tak

Flate tak har en takvinkel under 6 grader og tekkes med enten asfalt eller folie takbelegg.

Denne informasjonen er hentet fra Klima-, energi- og miljøteknikk, Gyldendal Undervisning, 2010

Asfalt takbelegg (ATB)

Foto: Icopal AS

På slutten av 1800-tallet kom et nytt taktekkingsprodukt som ble kalt tjærepapp. Det er forløperen til asfaltpapp.

Den første asfalttakpappen kom til Norge i 1918 og ble innført av Fjeldhammer Bruk under navnet Icopal. På slutten av 1960-årene og i begynnelsen av 1970-årene kom det en ny generasjon takpapp, ATB (asfalttakbelegg).  Asfalt brukes i dag som en fellesbetegnelse på ulike blandinger av steinmaterialer og et bindemiddel kalt bitumen. Bitumen er termoelastisk, dvs. at stoffet endrer seighet ved oppvarming og fortynning.

Det ble etter hvert flere fabrikker her i landet som produserte asfaltpapp.I dag er det bare én fabrikk igjen i Norge, det er Isola AS i Eidanger (Porsgrunn) som produserer moderne asfalttakbelegg (ATB).  I Europa er det til sammen over 100 fabrikker som produserer ulike typer asfaltbelegg.

Sollys innebærer UV-bestråling som virker nedbrytende på asfalttakbelegg. For å beskytte den SBS-modifiserte asfalten blir overflaten på belegget dekket med skiferbestrøing.  Standardbelegget har naturfarget skiferstrø (skifergrå). Det er ulike fargenyanser på naturskifer som benyttes, men strøet kan også farges med andre farger for å imøtekomme ulike behov.

De mest vanlige tykkelsene på ettlags ATB er fra 3,5 til 4,2 mm. Ved tolags tekning er første laget ca. 2,5–3,8  mm og topplaget ca. 3 mm, men tykkelsene kan variere fra de ulike produsentene.

ATB sveises med enten åpen flamme eller selvgående automatsveisemaskiner fom blåser ut varm luft eller varm eksos.

På omtekkingsjobber med ATB er det fra forsikringsselskapene lagt store begrensninger på bruk av åpen flamme. Derfor bør det ikke benyttes åpen flamme uten spesielt samtykke med oppdragsgiver eller forsikringstager.

PVC-takbelegg

Foto: Protan AS

PVC-takbelegg har vært brukt i det norske markedet siden 1970-årene. Kjente produktnavn på PVC i Norge er Protan, Sika/Sarnafil, Alkorplan og Ektafol.  Protan as er norsk produsent av både PVC takbelegg og membran. 

PVC-takbelegg inneholder en betydelig andel mykgjører for å sikre god fleksibilitet og mykhet ved kulde. Foruten mykner består PVC-takbelegg av blant annet UV-stabilisator, brannhemmende tilsetning, pigmenter og ulik typer armering/stamme avhengig av bruksområde.

Enkelte materialer skal ikke monteres i direkte kontakt med PVC-takbelegg fordi det da kan skje en kjemisk reaksjon som får mykneren til gradvis å forsvinne fra takbelegget (migrere), i disse tilfellene må det legges inn et sperresjikt (migreringssperre), for eksempel en glassfiberduk, som beskyttelse mellom produktene. Ønsker man for eksempel å legge PVC-takbelegg på et gammelt tak som har asfaltbelegg, må det først legges et sperresjikt som hindrer at beleggene kommer i direkte kontakt med hverandre. Flere produsenter av PVC-takbelegg har belegg med egnet filt laminert på undersiden som sperresjikt. Dette kan i tillegg være med på å øke styrken og stabiliteten til belegget.

Bruksområdene for PVC-takbelegg er avhengig av armeringen/stammen i takbelegget. Polyesterarmert takbelegg brukes primært til mekanisk innfesting og vakuumtak (eksponerte takflater), mens glassfiberarmerte PVC-takbelegg brukes i membrankonstruksjoner og ballasterte (tildekkede) tak. Se for øvrig avsnitt foran om stammematerialer.

PVC-takbelegg er tilgjengelig fra 1,2 mm til 2 mm tykkelse. Belegget er lett og fleksibelt samtidig som det har god styrke og levetid. PVC-takbelegg leveres i mange farger, men lyse- og mørkegrå er mest vanlig.

PVC-takbelegg skjøtes med varmluftsveisede omlegg. Noen ganger benyttes det lim. Dette blir nærmere beskrevet i senere kapittel.

Protan er den eneste norske produsenten av PVC takbelegg og har de siste årene utviklet rasjonelle tekkemetoder ved å levere folien i prefabrikkerte enheter/flak. Det siste er vakuumtak, som er en helt ny måte å tekke tak på. Disse nyvinningene er med på å redusere montasjetiden ute, gir raskere tette tak og er mindre væravhengige. For mer informasjon henvises det til produsentenes produktinformasjon og brosjyrer.

  • Besøksadresse:
  • Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
  • Postadresse:
    c/o BNL, PB 7187 Majorstuen, 0307 Oslo