Du er her:

Radon

Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluften. Det skyldes blant annet geologiske forhold. Det er store lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen. Selv innenfor det samme byggefeltet kan det være store forskjeller. Radonkonsentrasjonen bør derfor måles i alle hus!

Radon er en usynlig og luktfri gass. Den dannes av naturlig radioaktivitet i grunnen og finnes i jordluft de fleste stedene. I de fleste hus har man litt inntrenging av jordluft. Det fører ofte til at inneluften tilføres radongass. Radonkonsentrasjonen angis i Bq/m³, det vil si becquerel radon per kubikkmeter inneluft.
 

Utdrag fra Klima-, energi- og miljøteknikk, Gyldendal Undervisning 2010

Radon og helserisiko

Radongassen som vi puster inn, er skadelig for lungene. Resultatet kan være lungekreft, som er svært dødelig. Plan og bygningsloven setter krav til nye boliger for å hindre radon i å trenge inn. Det skal ikke forekomme mer enn 100 Bq/m³ i nye boliger og 200 Bq/m³ i eksisterende boliger.

Tiltak

For å hindre radoninntrengningen må det monteres radonsperrer i grunnen under huset. Dette kan gjøres av en tak- og membrantekker.

Andre typer tiltak:

  • God ventilasjon
  • Radonbrønn
  • Ventilering av byggegrunnen
  • Bruke byggets ytter-konstruksjoner som tettesjikt
  • Radonmembran

  • Besøksadresse:
  • Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
  • Postadresse:
    c/o BNL, PB 7187 Majorstuen, 0307 Oslo