Du er her:

Råd til forbrukere ved utbedring av tak

Hvert år er det noen som blir lurt av mennesker som kaller seg taktekkere. Som representant for den seriøse delen av bransjen, vil Takentreprenørenes Forening gjerne gi noen råd om hvordan forbrukere bør gå frem for å få utbedret taket på en betryggende måte.

1. Skaff deg oversikt over arbeidet som skal gjøres.

Det vanligste er å ta kontakt med et lokalt firma for at de skal komme på befaring og gi et overslag over hvor mye jobben koster og tidsrammene. Alternativt kan du ta kontakt med en bygningskyndig person (rådgiver, takstmann) for å få oversikt over omfanget/behov for arbeid. Dette bør inkludere forslag til hvilken faggruppe som har riktig kompetanse, og om arbeidene er søknadspliktige. Det er kun nødvendig med 1-2 timer og dette er ofte kostnadsbesparende for hele prosessen. I tillegg kan du få gode råd om energisparende tiltak osv.

2. Hvordan finne riktig håndverker/entreprenør.

Taktekker er ikke en beskyttet tittel, men en fagutdanning med fagbrev og mesterbrev. Medlemmer av bransjeorganisasjoner tilsluttet Byggenæringens Landsforening (www.bnl.no) er sjekket for faglig kompetanse og mot Brønnøysundregistrene.

Det er tre faggrupper som arbeider på tak. Det er noen oppgaver som alle gjør slik som legging av vanlig stein/belegg til skråtak, men i tillegg er det spesialområder:

Taktekker (tak- og membrantekker) Spesialist på flate tak med tekking av belegg i baner som sveises sammen. I tillegg legger de membraner i våtrom, på terrasser, parkeringsplasser, avfallsdeponi og takhager osv.

Blikkenslager. Spesialist på båndtekking, kobbertekking. I tillegg kan de lage og monterer takrenner, beslag rundt piper, vinduer, stiger og lignende. www.vbl.no

Tømrer. Setter opp hus inkludert takkonstruksjon og tekker taket med bl.a. takstein. På nye hus er det ofte de som monterer takrenner, snøfangere og stiger også. www.byggmesterforbundet.no

 3. Innhent tilbud fra flere håndverkere/entreprenører.

Det finnes websider som kan hjelpe til med dette.

4. Sammenligne tilbudene og sjekk referanser.

Sjekk oppføring i Brønnøysundregistrene www.brreg.nofor å se om firmaet er registrert og betaler pålagte skatter og avgifter. Kredittvurdering er også en mulighet. Dersom du velger et firma som er medlem av en bransjeorganisasjon, kan du hoppe over dette punktet.

 5. Skriv kontrakt.

Kontrakter kan lastes ned fra nettet fra for eksempel Forbrukerrådet. http://forbrukerportalen.no/temaer/bolig/renovere_bolig

6. Betaling

Betal ikke på forhånd. Ved større arbeider er det vanlig å få delfaktura underveis. Dette avtales i kontrakten. Siste betaling gjøres etter at arbeidene er fullført og ferdig arbeider er inspisert og godtatt. Dersom du er usikker på hvorvidt arbeidene er ihht gjeldende standarder, kontakt bygningskyndig person.

7. Reklamasjoner.

Bestemmelsene finnes i lov om håndverkstjenester (rehabilitering/reparasjon) og bustadsoppføringslova (nye bygg). Per dato 5 år.

Forbrukerrådet har i samarbeid med bransjeorganisasjonene etablert Håndverkerklagenemda som kan bistå ved konflikter mellom partene. Dette tilbudet gjelder kun dersom du har brukt et firma som er medlem av en bransjeorganisasjon.

http://www.handverkerklagenemnda.no/

 8. Svart arbeid er ulovelig og straffbart.

Seriøse bedrifter tilbyr ikke å ta arbeid uten mva. Dersom man likevel velger å bruke svart arbeid, er det svært begrensede muligheter for å kunne reklamere senere.

9. Helse miljø og sikkerhet (HMS)

Arbeid på tak er risikofylt og skal ikke utføres uten tilstrekkelig sikring. Arbeidstilsynet har i samarbeid med bransjeorganisasjonene og Fellesforbundet utarbeidet regler for hvordan man skal sikre seg ved arbeid på tak. Disse finnes på våre sider.

Som byggherre har du ansvar for at sikkerheten ivaretas selv om du overlater det praktiske til håndverkeren/entreprenøren. Bestemmelsen finner du i byggherreforskriften. Alle ulykker skal innrapporteres til Arbeidstilsynet.

10. Generelt råd

Ha en god dialog med håndverkeren/entreprenøren og ta opp eventuelle problemer med en gang. Da får dere til et godt samarbeid og resultatet blir bra.

 

© Takentreprenørenes Forening 2010

  • Besøksadresse:
  • Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
  • Postadresse:
    c/o BNL, PB 7187 Majorstuen, 0307 Oslo