Du er her:

Bok om taktekking

TEF har i samarbeid med bl.a. Gyldendal Undervisning laget en ny lærebok. Her finnes mye god og enkel informasjon om tak-og membrantekking.

Utdrag fra Klima-, energi- og miljøteknikk del 2, Gyldendal Undervisning, 2010

Taktekkeren utfører tekking og isolering av byggverk. Restaurering av eldre tak er et arbeidsområde som krever særskilte kunnskaper om, og ferdigheter i, gamle tekkemetoder. Et annet spesialisert arbeidsområde er membrantekking eller tekking under grunnivået (tekking som skal tåle vanntrykk).Taktekkerfaget innebærer tekking av nybygg, rehabilitering, omtekking, service og reparasjoner. Arbeidet kan foregå på alt fra boliger og store industribygg til ulike idrettshaller, tunneler, broer og våtrom.

Membrantekking

Membrantekning brukes som tettesjikt når overdekningen skal være påstøp, asfalt eller jorddekkede konstruksjoner. For å forhindre at membranen utsettes for mekanisk skade eller eventuell kjemisk påvirkning, skal det legges et beskyttelseslag over membranen. Membranen legges løst eller klebet på uisolerte flater eller løst på isolerte flater. Migreringssperre eller utjevningslag mot underliggende konstruksjoner velges etter type underlag. I isolerte terrasseløsninger kan membranen legges enten under isolasjonen, mellom to lag isolasjon, eller over isolasjonen.

Du kjøper boka på nett:

  • Besøksadresse:
  • Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
  • Postadresse:
    c/o BNL, PB 7187 Majorstuen, 0307 Oslo