Du er her:

Takentreprenørenes Forening

Takentreprenørenes Forening, forkortet TEF, er en bransjeforening for bedrifter som arbeider med tekking av skrå og flate tak, membrantekking for terrasser, parkeringsanlegg, avfallsdeponi, takhager, tunneler og andre membranisoleringer i Norge. TEF er tilsluttet og samlokalisert med Byggenæringens Landsforening (BNL), og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) på Majorstuen i Oslo.

  • Besøksadresse:
  • Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
  • Postadresse:
    c/o BNL, PB 7187 Majorstuen, 0307 Oslo