Du er her:

"Taktekker ønskes"

Hvert år er det noen som blir lurt av mennesker som kaller seg taktekkere. Som representant for den seriøse delen av bransjen, vil Takentreprenørenes Forening gjerne gi noen råd om hvordan forbrukere bør gå frem for å få utbedret taket på en betryggende måte.

Hvert år er det noen som blir lurt av mennesker som kaller seg taktekkere. Som representant for den seriøse delen av bransjen, vil Takentreprenørenes Forening gjerne gi noen råd om hvordan forbrukere bør gå frem for å få utbedret taket på en betryggende måte.

1. Skaff deg oversikt over arbeidet som skal utføres.

2. Finn riktig håndverker/entreprenør. Taktekker er ikke en beskyttet tittel, men en fagutdanning med fagbrev og mesterbrev. Medlemmer av TEF er sjekket for faglig kompetanse og mot Brønnøysundregistrene.

3. Innhent tilbud fra flere håndverkere/entreprenører ved å ta kontakt med en eller fler lokale bedrifter som kan komme på befaring og gi et overslag over hvor mye jobben koster og tidsrammene.

4. Sammenligne tilbudene og sjekk referanser. Sjekk oppføring i Brønnøysundregistrene for å se om firmaet er registrert og betaler pålagte skatter og avgifter. Kredittvurdering er også en mulighet.

5. Skriv kontrakt. Kontrakter kan lastes ned fra nettet fra for eksempel Forbrukerrådet. http://forbrukerportalen.no/temaer/bolig/renovere_bolig

6. Betaling. Betal ikke på forhånd. Ved større arbeider er det vanlig å få delfaktura underveis. Dette avtales i kontrakten. Siste betaling gjøres etter at arbeidene er fullført og ferdig arbeider er inspisert og godtatt. Dersom du er usikker på hvorvidt arbeidene er iht gjeldende standarder, kontakt bygningskyndig person.

7. Reklamasjoner. Bestemmelsene finnes i lov om håndverkstjenester (rehabilitering/reparasjon) og bustadsoppføringslova (nye bygg). Per dato 5 år.

8. Svart arbeid er ulovlig og straffbart. Seriøse bedrifter tilbyr ikke å ta arbeid uten mva. Dersom man likevel velger å bruke svart arbeid, er det svært begrensede muligheter for å kunne reklamere senere.

9. Helse miljø og sikkerhet (HMS). Arbeid på tak er risikofylt og skal ikke utføres uten tilstrekkelig sikring. Arbeidstilsynet har i samarbeid med bransjeorganisasjonene og Fellesforbundet utarbeidet regler for hvordan man skal sikre seg ved arbeid på tak. Disse finnes på våre sider.

Som byggherre har du ansvar for at sikkerheten ivaretas selv om du overlater det praktiske til håndverkeren/entreprenøren. Bestemmelsen finner du i byggherreforskriften. Alle ulykker skal innrapporteres til Arbeidstilsynet.

10. Generelt råd. Ha en god dialog med håndverkeren/entreprenøren og ta opp eventuelle problemer med en gang. Da får dere til et godt samarbeid og resultatet blir bra.

  • Besøksadresse:
  • Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
  • Postadresse:
    c/o BNL, PB 7187 Majorstuen, 0307 Oslo