Du er her:

  • Forsiden
  • Kort om Takentreprenørenes Forening

Kort om Takentreprenørenes Forening

Takentreprenørenes Forening, forkortet TEF, er en bransjeforening for bedrifter som arbeider med tekking av skrå og flate tak, membrantekking for terrasser, parkeringsanlegg, avfallsdeponi, takhager, tunneler og andre membranisoleringer i Norge. TEF er tilsluttet og samlokalisert med Byggenæringens Landsforening (BNL), og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) på Majorstuen i Oslo.

Blant de viktigste oppgavene til TEF er rekruttering til taktekkerbransjen og kompetanseutvikling av våre medlemmer. Vi arbeider mot myndighetene for å gi taktekkerfaget et innhold som er i overensstemmelse med medlemsbedriftenes behov for kompetanse. Foreningen har medlemsbedrifter over hele landet, og hjelper alle som ønsker fagbrev og mesterbrev i taktekkerfaget.

Har du spørsmål til Takentreprenørenes Forening etter å ha lest om oss på de neste sidene, kan du sende en email til Anne Madsen (anne.madsen@bnl.no). Du treffer oss også på telefon 23 08 77 50.

  • Besøksadresse:
  • Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
  • Postadresse:
    c/o BNL, PB 7187 Majorstuen, 0307 Oslo